Likviditetsgrad

omsætningsaktiver
/kortfristet gæld
x 100 %
=likviditetsgrad

likviditetsgrad = omsætningsaktiver / kortfristet gæld x 100 %

Likviditetsgraden måler virksomhedens betalingsevne.

Nøgletal for virksomheder

likviditet
solvens

Afkastningsgrad

driftsresultat
/aktiver
x 100 %
=afkastningsgrad

afkastningsgrad = driftsresultat / aktiver x 100 %

Afkastningsgrad måler virksomhedens evne til at generere overskud.

Overskudsgrad

driftsresultat
/omsætning
x 100 %
=overskudsgrad

overskudsgrad = driftsresultat / omsætning x 100 %

Overskudsgraden er den samme som EBIT-margin. Overskudsgraden er indtjening før renter og skat i forhold til virksomhedens omsætning. Det er en god indikator for virksomhedens rentabilitet over lang tid. Derfor bruges overskudsgraden ofte ved sammenligning af virksomheders rentabilitet.

Egenkapitalens forrentning

resultat før skal
/egenkapital
x 100 %
=egenkapitalens forrentning

egenkapitalens forrentning = resultat før skal / egenkapital x 100 %

Egenkapitalens forrentning måler, hvor meget ejerne af virksomheden tjener på deres investering i virksomheden.

Dækningsgrad

dækningsbidrag
/omsætning
x 100 %
=dækningsgrad

dækningsgrad = dækningsbidrag / omsætning x 100 %

Dækningsgraden måler, hvor meget af virksomhedens omsætning, der dækker de faste omkostninger.

Aktivernes omsætningshastighed

omsætning
/aktiver i alt
=aktivernes omsætningshastighed

aktivernes omsætningshastighed = omsætning / aktiver i alt

Aktivernes omsætningshastighed viser en virksomheds evne til at generere omsætning, og den tager højde for, hvor mange penge den har bundet i forskellige aktiver.

Soliditetsgrad

egenkapital
/aktiver
x 100 %
=soliditetsgrad

soliditetsgrad = egenkapital / aktiver x 100 %

Soliditetsgraden måler, hvor meget af virksomhedens aktiver der er investeret i gæld, relateret til størrelsen på selskabets egenkapital.